레벨업하는 몬스터 - QUÁI VẬT TIẾN CẤP.

THÔNG TIN
THAM GIA
TÁC GIẢ
지갑송
HỌA SĨ
N/A
NGÔN NGỮ
Tiếng Hàn.
LOẠI TRUYỆN
Web Novel
TÌNH TRẠNG
LƯỢT XEM
181751
MÔ TẢ

Đây là câu chuyện về một chàng trai có tên Kim Sae – Jin, người mà một ngày nọ, bằng cách khó hiểu nào đó, tỉnh dậy với hình hài của một quái thú. 

Hãy dõi bước cùng cậu trên những chuyến phiêu lưu đầy hiểm nguy để lấy lại cuộc sống của một con Người trong khi tiến hóa và ngày càng trở nên thích nghi hơn với dạng quái vật. Điều này có lẽ…phức tạp, phần nào.

DANH SÁCH TẬP
Chương 00: 서문 - Mở Đầu.
14:23 24/10/2018
Chương 01: 늑대가 되다 (1) - Trở Thành Sói (1).
14:26 24/10/2018
Chương 01. 늑대가 되다 (2) - Trở Thành Sói (2)
14:29 24/10/2018
Chương 01. 늑대가 되다 (3) - Trở Thành Sói (3)
14:30 24/10/2018
Chương 02: 고블린의 선의 (1) - Tấm Chân Tình Của Yêu Tinh (1)
14:31 24/10/2018
Chương 02: 고블린의 선의 (2) - Tấm Chân Tình Của Yêu Tinh (2).
14:33 24/10/2018
Chương 02: 고블린의 선의 (3) - Tấm Chân Tình Của Yêu Tinh (3).
14:35 24/10/2018
Chương 03: 천부적인 사냥꾼 (1) - Chàng Thợ Săn Thiên Phú (1)
14:37 24/10/2018
Chương 03: 천부적인 사냥꾼 (2) - Chàng Thợ Săn Thiên Phú (2)
19:18 06/11/2018
Chương 03: 천부적인 사냥꾼 (3) - Chàng Thợ Săn Thiên Phú (3)
09:13 24/11/2018
Chương 04: 연금술의 귀재 (1) - Nhà Giả Kim Thiên Tài (1)
00:38 25/11/2018
Chương 04: 연금술의 귀재 (2) - Nhà Giả Kim Thiên Tài (2)
08:10 25/11/2018
Chương 05: 영물, 신령스러운 늑대 (1) - Linh Thú, một Thánh Lang (1)
07:38 26/11/2018
Chương 05: 영물, 신령스러운 늑대 (2) - Linh Thú, một Thánh Lang (2)
21:33 27/11/2018
Chương 05: 영물, 신령스러운 늑대 (3) - Linh Thú, một Thánh Lang (3)
22:49 27/11/2018
Chương 06. 야수의 마나석 (1) - Ma Thạch Của Người Sói (1).
06:34 29/11/2018
Chương 06. 야수의 마나석 (2) - Ma Thạch Của Người Sói (2).
22:46 29/11/2018
Chương 06. 야수의 마나석 (3) - Ma Thạch Của Người Sói (3).
20:50 30/11/2018
Chương 06. 야수의 마나석 (4) - Ma Thạch Của Người Sói (4).
11:05 04/12/2018
Chương 06. 야수의 마나석 (5) - Ma Thạch Của Người Sói (5).
21:30 19/12/2018
Chương 06. 야수의 마나석 (6) - Ma Thạch Của Người Sói (6).
17:09 22/12/2018
Chương 07: 오크의 대장간 (1) - Orc, Luyện Khí Đại Tông Sư (1).
20:33 22/12/2018
Chương 07: 오크의 대장간 (2) - Orc, Luyện Khí Đại Tông Sư (2).
20:48 22/12/2018
Chương 07: 오크의 대장간 (3) - Orc, Luyện Khí Đại Tông Sư (3).
20:56 22/12/2018
Chương 07: 오크의 대장간 (4) - Orc, Luyện Khí Đại Tông Sư (4).
21:06 22/12/2018
Chương 08. 용병 라이칸 (1) - Lính Đánh Thuê, "Sói Lycan" (1).
05:23 03/02/2019
Chương 08. 용병 라이칸 (2) - Lính Đánh Thuê, "Sói Lycan" (2).
12:24 03/02/2019
Chương 08. 용병 라이칸 (3) - Lính Đánh Thuê, "Sói Lycan" (3).
01:43 08/02/2019
Chương 09: 일상의 변화 (1) - Những Sự Thay Đổi Trong Đời Sống Thường Nhật (1).
18:01 08/02/2019
Chương 09: 일상의 변화 (2) - Những Sự Thay Đổi Trong Đời Sống Thường Nhật (2).
20:16 09/02/2019
Chương 09: 일상의 변화 (3) - Những Sự Thay Đổi Trong Đời Sống Thường Nhật (3)
13:30 08/06/2019
Chương 10: 태동 (1) - Nước Rút (1)
15:34 08/06/2019
Chương 10: 태동 (2) - Nước Rút (2)
16:10 09/06/2019
Chương 10: 태동 (3) - Nước Rút (3)
18:45 09/06/2019
Chương 10: 태동 (4) - Nước Rút (4)
13:42 10/06/2019
Chương 10: 태동 (5) - Nước Rút (5)
14:02 11/06/2019
Chương 11: 동화 (1) - Bị Đồng Hóa (1).
08:37 12/06/2019
Chương 11: 동화 (2) - Bị Đồng Hóa (2).
12:30 12/06/2019
Chương 11: 동화 (3) - Bị Đồng Hóa (3).
16:47 14/06/2019
Chương 11: 동화 (4) - Bị Đồng Hóa (4).
18:42 15/06/2019
Chương 12: 발전아닌 발전 (1) - Thần Tiến (1).
20:38 18/06/2019
Chương 12: 발전아닌 발전 (2) - Thần Tiến (2).
08:04 19/06/2019
Chương 12: 발전아닌 발전 (3) - Thần Tiến (3).
13:10 20/06/2019
Chương 13: 작은 발자국 (1) - Một Bước Nhỏ (1)
00:20 02/07/2019
Chương 13: 작은 발자국 (2) - Một Bước Nhỏ (2)
11:21 06/07/2019
Chương 13: 작은 발자국 (3) - Một Bước Nhỏ (3).
09:45 29/07/2019
Chương 14: 위협 (1) - Mối Nguy (1).
19:03 29/07/2019
Chương 14: 위협 (2) - Mối Nguy (2)
22:04 29/07/2019
Chương 14: 위협 (3) - Mối Nguy (3)
11:53 30/07/2019
Chương 14: 위협 (4) - Mối Nguy (4)
09:17 02/08/2019
Chương 15: 의문, 노력 (1) - Một Ngờ Vực, Một Nỗ Lực (1).
15:59 02/08/2019
Chương 15: 의문, 노력 (2) - Một Ngờ Vực, Một Nỗ Lực (2).
12:31 06/08/2019
Chương 15: 의문, 노력 (3) - Một Ngờ Vực, Một Nỗ Lực (3).
10:29 07/08/2019
Chương 15: 의문, 노력 (4) - Một Ngờ Vực, Một Nỗ Lực (4).
11:36 11/08/2019
Chương 16: 미래의 청사진 (1) - Kiến Thiết Tương Lai (1).
11:25 15/08/2019
Chương 16: 미래의 청사진 (2) - Kiến Thiết Tương Lai (2).
21:57 20/08/2019
Chương 16: 미래의 청사진 (3) - Kiến Thiết Tương Lai (3).
21:58 08/09/2019
Chương 17: 전조 (1) - Điềm Báo (1)
11:31 12/09/2019
Chương 17: 전조 (2) - Điềm Báo (2)
13:58 15/09/2019
Chương 17: 전조 (3) - Điềm Báo (3)
09:49 21/09/2019
Chương 17: 전조 (4) - Điềm Báo (4)
08:25 01/10/2019
Chương 18: 악순환 (1) - Vòng Tròn Nghiệp Chướng (1)
10:40 19/10/2019
Chương 18: 악순환 (2) - Vòng Tròn Nghiệp Chướng (2)
14:52 01/12/2019
Chương 18: 악순환 (3) - Vòng Tròn Nghiệp Chướng (3)
23:00 12/03/2020
Chương 19: 사구 (1) - Tử Cầu (1)
19:59 17/03/2020
Chương 19: 사구 (2) - Tử Cầu (2)
01:09 22/03/2020
Chương 19: 사구 (3) - Tử Cầu (3)
06:00 04/04/2020
BÌNH LUẬN
CẢNH BÁO

Truyện có chứa yếu tố người lớn, vui lòng cân nhắc trước khi xem.

Con nít? Tắt máy đi ngủ ngay!

ĐĂNG NHẬP
BẢNG XẾP HẠNG
FANPAGE