나태한 소드마스터 - THE LAZY SWORDMASTER.

THÔNG TIN
THAM GIA
TÁC GIẢ
초록차
HỌA SĨ
N/A
NGÔN NGỮ
Tiếng Hàn.
LOẠI TRUYỆN
Light Novel
TÌNH TRẠNG
LƯỢT XEM
60976
MÔ TẢ

Haizz, mãi mới giết được Chúa Quỷ... Tái sinh ư? Hãy để tôi một mình! Hãy để tôi nghỉ ngơi!... Tôi muốn... ngủ..."

Một anh hùng từ thế giới khác được tái sinh.
Anh chỉ muốn sống một cuộc đời mới yên bình, nhưng những rắc rối của anh bắt đầu khi gia đình anh bắt đầu chọn người thừa kế...

Cuộc sống không hề là dễ dàng như anh ấy muốn, vì thế anh sẽ phải chọn giương nanh vuốt của mình lên hay tiếp tục...

... giấc ngủ trưa?

...

Main bá nhưng không muốn thể hiện, nhưng một khi đã thể hiện thì...

"Việc đã qua không có nghĩa là kết thúc. Nó chỉ kết thúc khi ta tự hoàn thành!" - (Main)

DANH SÁCH TẬP
Chương 01 - Nhật kí của quản gia.
19:43 28/10/2018
Chương 02 - Anh hùng tồn tại là để cứu thể giới
19:49 28/10/2018
Chương 03 - Riley là...
19:50 28/10/2018
Chương 04 - Món súp độc
19:51 28/10/2018
Chương 05 - Vị khách trong đêm - (Phần 1)
19:53 28/10/2018
Chương 06 - Vị khách trong đêm - (Phần 2)
19:54 28/10/2018
Chương 07 - Là ai...
19:55 28/10/2018
Chương 08 - Là ai... - (Phần 2)
19:56 28/10/2018
Chương 09 - Xáo trộn chứng cứ
19:57 28/10/2018
Chương 10 - Xáo trộn chứng cứ - (Phần 2)
19:58 28/10/2018
Chương 11 - Bắp rang bơ
21:26 28/10/2018
Chương 12 - Bắp rang bơ - (Phần 2)
21:27 28/10/2018
Chương 13 - Bắp rang bơ - (Phần 3)
21:28 28/10/2018
Chương 14 - Bắp rang bơ - (Phần 4)
21:29 28/10/2018
Chương 15 - Bắp rang bơ - (Phần 5)
21:30 28/10/2018
Chương 16 - Trốn tìm - (Phần 1)
21:31 28/10/2018
Chương 17 - Trốn tìm - (Phần 2)
21:32 28/10/2018
Chương 18 - Trốn tìm - (Phần 3)
21:33 28/10/2018
Chương 19 - Trốn tìm - (Phần 4)
21:34 28/10/2018
Chương 20 - Trốn tìm - (Phần 5)
21:35 28/10/2018
Chương 21 - Hành trình đến thủ đô - (Phần 1)
21:35 28/10/2018
Chương 22 - Hành trình đến thủ đô- (Phần 2)
21:36 28/10/2018
Chương 23 - Hành trình đến thủ đô - (Phần 3)
21:37 28/10/2018
Chương 24 - Hành trình đến thủ đô - (Phần 4)
21:38 28/10/2018
Chương 25 - Tại thủ đô (Phần 1)
21:39 28/10/2018
Chương 26 - Tại thủ đô (Phần 2)
21:40 28/10/2018
Chương 27 - Right Solia, Lower Solia (Phần 1)
21:41 28/10/2018
Chương 28 - Right Solia, Lower Solia (Phần 2)
21:51 28/10/2018
Chương 29 - Vị khách kì lạ. (Phần 1)
21:51 28/10/2018
Chương 30 - Vị khách kì lạ. (Phần2)
21:56 28/10/2018
Chương 31 - Không có gì đặc biệt xảy ra!
21:57 28/10/2018
Chương 32 - Swordsmanship Tournament (Part 1)
21:57 28/10/2018
Chương 33 - Swordsmanship Tournament (Part 2)
21:58 28/10/2018
Chương 34 - Biến động. (1)
21:59 28/10/2018
Chương 35 - Biến động. (2)
22:00 28/10/2018
Chương 36 - Tiếng nổ ở Quảng trường trung tâm (1)
22:00 28/10/2018
Chương 37 - Tiếng nổ ở Quảng trường trung tâm (2).
22:01 28/10/2018
Chương 38 - Tiếng nổ ở Quảng trường trung tâm (3)
22:01 28/10/2018
Chương 39 - Tiếng nổ ở Quảng trường trung tâm (4)
22:03 28/10/2018
Chương 40 - Nainiae.
22:04 28/10/2018
Chương 41 - Ma túy (1).
22:04 28/10/2018
Chương 42 - Ma túy (2).
22:06 28/10/2018
Chương 43 - Ma túy (3).
22:07 28/10/2018
Chương 44 - Ma túy (4).
22:08 28/10/2018
Chương 45 - Cắn câu (1)
22:09 28/10/2018
Chương 46 - Cắn câu (2)
22:10 28/10/2018
Chương 47 - Chiến thắng đại pháp sư. (1)
22:11 28/10/2018
Chương 48 - Chiến thắng đại pháp sư. (2)
22:14 28/10/2018
Chương 49 - Chiến thắng đại pháp sư. (3).
22:15 28/10/2018
Chương 50 - Yêu cầu. (1)
22:18 28/10/2018
Chương 51 - Yêu cầu. (2)
22:26 28/10/2018
Chương 52 - Yêu cầu. (3)
22:29 28/10/2018
Chương 53 - Sau tấm màn. (1)
23:59 28/10/2018
Chương 54 - Sau tấm màn. (2)
00:00 29/10/2018
Chương 55 - Về nhà. (1)
00:01 29/10/2018
Chương 56 - Về nhà. (2)
00:02 29/10/2018
Chương 57 - Đồ dùng của Astroa. (1)
00:02 29/10/2018
Chương 58 - Đồ dùng của Astroa. (2)
00:04 29/10/2018
Chương 59 - Đồ dùng của Astroa. (3)
00:04 29/10/2018
Chương 60 - Thú vui tao nhã. (1).
00:05 29/10/2018
Chương 61 - Thú vui tao nhã. (2).
00:07 29/10/2018
Chương 62 - Thú vui tao nhã. (3).
00:12 29/10/2018
Chương 63 - Thú vui tao nhã. (4).
00:12 29/10/2018
Chương 64 - Vị hôn thê và Nainiae!
00:16 29/10/2018
Chương 65 - Vị hôn thê và Nainiae! (Phần kế)
00:16 29/10/2018
Chương 66 - Châm ngòi cuộc chiến. (1)
00:17 29/10/2018
Chương 67 - Châm ngòi cuộc chiến. (2).
00:17 29/10/2018
Chương 68 - A Six Circles Mage! (1).
00:18 29/10/2018
Chương 69 - A Six Circles Mage! (2).
00:18 29/10/2018
Chương 70 - Hè. (1)
00:19 29/10/2018
Chương 71 - Hè. (2)
00:20 29/10/2018
Chương 72 - Shortcut. (1).
00:23 29/10/2018
Chương 73 - Shortcut. (2).
00:23 29/10/2018
Chương 74 - Nara Basilisk (1).
00:24 29/10/2018
Chương 75 - Nara Basilisk (2).
00:26 29/10/2018
Chương 76 - Nara Basilisk (3).
00:26 29/10/2018
Chương 77 - Nara Basilisk (4).
00:27 29/10/2018
Chương 78 - Dark Mage (1).
00:28 29/10/2018
Chương 79 - Dark Mage (2).
00:29 29/10/2018
Chương 80 - Rainfield (1)
00:31 29/10/2018
Chương 81 - Rainfield (2)
00:32 29/10/2018
Chương 82 - Why It Rains Here?
00:33 29/10/2018
Chương 83 - Why It Rains Here?
00:33 29/10/2018
Chương 84 - Why It Rains Here?
00:34 29/10/2018
Chương 85 - Igniting (1).
00:35 29/10/2018
Chương 86 - Igniting (2).
00:35 29/10/2018
Chương 87 - Igniting (3).
00:36 29/10/2018
Chương 88 - Extinguishing.
00:37 29/10/2018
Chương 89 - Extinguishing.
00:38 29/10/2018
Chương 90 - How is everyone doing?
00:38 29/10/2018
Chương 91: An eye for seeing through people.
00:39 29/10/2018
Chương 92: On the way back home.
00:44 29/10/2018
Chương 93: On the way back home.
00:44 29/10/2018
Chương 94: About a Maid in Training.
00:44 29/10/2018
Chương 95: About a Maid in Training.
15:44 06/11/2018
Chương 96: About a Maid in Training.
15:47 08/11/2018
Chương 97: About a Maid in Training.
12:42 28/11/2018
Chương 98: About a Maid in Training.
12:43 28/11/2018
Chương 99: About a Maid in Training.
23:56 14/02/2019
Chương 100: I'll come back.
23:59 14/02/2019
Chương 101: I'll come back. (2).
00:02 15/02/2019
Chương 102: It's about time.
00:03 15/02/2019
Chương 103: It's about time. (2)
00:04 15/02/2019
Chương 104: Successor Competition
00:05 15/02/2019
Chương 105: Successor Competition. (2)
00:07 15/02/2019
Chương 106: Successor Competition. (3)
00:08 15/02/2019
Chương 107: Clock Spring
00:08 15/02/2019
Chương 108: Clock Spring (2).
00:09 15/02/2019
Chương 109: Clock Spring (3).
00:09 15/02/2019
Chương 110: To Solia Again
00:10 15/02/2019
Chương 111: To Solia Again (2)
00:10 15/02/2019
Chương 112: Dark Layer
00:10 15/02/2019
Chương 113: Dark Layer (2)
00:11 15/02/2019
Chương 114: Dark Layer (3)
00:11 15/02/2019
Chương 115: Dark Layer (4)
00:12 15/02/2019
BÌNH LUẬN
CẢNH BÁO

Truyện có chứa yếu tố người lớn, vui lòng cân nhắc trước khi xem.

Con nít? Tắt máy đi ngủ ngay!