브레이커즈 - Breakers

Chương 56: Khai quật #6

Vol 8

Carack biết vai trò của mình. Ông ấy buông cây rìu xuống trong khi Karma nuốt nước bọt và liếc nhìn kị sĩ Undead trên bầu trời.

Daphne vẫn đang run rẩy, nhưng cuối cùng 

Carack biết vai trò của mình. Ông ấy buông cây rìu xuống trong khi Karma nuốt nước bọt và liếc nhìn kị sĩ Undead trên bầu trời.

Daphne vẫn đang run rẩy, nhưng cuối cùng 

Carack biết vai trò của mình. Ông ấy buông cây rìu xuống trong khi Karma nuốt nước bọt và liếc nhìn kị sĩ Undead trên bầu trời.

Daphne vẫn đang run rẩy, nhưng cuối cùng 

Carack biết vai trò của mình. Ông ấy buông cây rìu xuống trong khi Karma nuốt nước bọt và liếc nhìn kị sĩ Undead trên bầu trời.--------------------

Đọc nội dung chính tại web của team dịch shinigami. Ngoài web chính của team đều là hàng ăn cắp ko xin phép...

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN