ken
GIỚI THIỆU

Nhân loại nghĩ chính mình là anh hùng nhưng thật chất chỉ là tấu hài bởi thứ chúng cứu

THÀNH TỰU
TRUYỆN THAM GIA
BÌNH LUẬN
ĐĂNG NHẬP
BẢNG XẾP HẠNG
FANPAGE