오크지만 찬양해! - VINH DANH LOÀI ORC!.

THÔNG TIN
TÁC GIẢ
이정민
HỌA SĨ
N/A
NGÔN NGỮ
Tiếng Hàn
LOẠI TRUYỆN
Light Novel
TÌNH TRẠNG
TIẾN ĐỘ
1-3 chapter/ngày. (Trừ Thứ Bảy và Chủ Nhật, vì không chắc sẽ ra)
LƯỢT XEM
514128
MÔ TẢ

Tại một thế giới nơi mà sức mạnh, quyền lực và tiền bạc trở thành những phương tiện chính để người ta theo đuổi.

Ở một thế giới, bị sự tham lam và ích kỷ làm cho ô uế.

Trong một thế giới nơi mà danh dự, công lý, niềm tin cùng các giá trị tốt đẹp khác đã đi vào quên lãng.

------------------------

Một chiến binh Orc xuất hiện, chứng tỏ điều ngược lại.

DANH SÁCH TẬP
Chương 1: PROLOGUE - Mở Đầu
19:52 05/08/2018
Chương 2: 제작사의 실수 (1) - Sai Lầm Của Đấng Sáng Tạo (1).
20:04 05/08/2018
Chương 03 : 제작사의 실수 (2) - Sai Lầm Của Đấng Sáng Tạo (2)
20:07 05/08/2018
Chương 04 : 교관 레녹 (1) - Chiến Sư Lenox (1)
20:08 05/08/2018
Chương 05 : 교관 레녹 (2) - Chiến Sư Lenox. (2)
20:09 05/08/2018
Chương 06 : 돌연변이 사냥 (1) - Săn Loài Đột Biến (1)
20:09 05/08/2018
Chương 07 : 돌연변이 사냥 (2) - Săn Loài Đột Biến (2)
20:10 05/08/2018
Chương 08 : 돌연변이 사냥 (3) - Săn Loài Đột Biến (3)
20:11 05/08/2018
Chương 09 : 사람은 무엇으로 사는가 (1) - Con Người Sống Vì Điều Gì (1)
20:12 05/08/2018
Chương 10 : 사람은 무엇으로 사는가 (2) - Con Người Sống Vì Điều Gì (2)
20:12 05/08/2018
Chương 11 : 인턴 스텔라 - Thực Tập Sinh Stella
20:13 05/08/2018
Chương 12 : 유저 사냥꾼 (1) - Những Thợ Săn Người Chơi (1)
20:26 05/08/2018
Chương 13 : 유저 사냥꾼 (2) - Những Thợ Săn Người Chơi (2)
20:27 05/08/2018
Chương 14 : 삶에 대하여 (1) - Luận Về Cuộc Sống (1)
20:30 05/08/2018
Chương 15 : 삶에 대하여 (2) - Luận Về Cuộc Sống (2).
20:30 05/08/2018
Chương 16 : 삶에 대하여 (3) - Luận Về Cuộc Sống (3).
20:33 05/08/2018
Chương 17 : 전사의 자격 (1) - Tư Chất Chiến Binh (1).
20:37 05/08/2018
Chương 18 : 전사의 자격 (2) - Tư Chất Chiến Binh (2).
20:37 05/08/2018
Chương 19 : 전사의 자격 (3) - Tư Chất Chiến Binh (3).
20:38 05/08/2018
Chương 20 : 인간과 주술사 (1) - Những Người Chơi Và Vị Thầy Đồng (1).
20:40 05/08/2018
Chương 21: 인간과 주술사 (2) - Những Người Chơi Và Vị Thầy Đồng (2)
21:40 05/08/2018
Chương 22: 오크록스의 전사들 (1) - Những Chiến Binh của Pháo Đài Orcnox (1).
21:40 05/08/2018
Chương 23: 오크록스의 전사들 (2) - Những Chiến Binh Của Pháo Đài Orcnox (2).
21:41 05/08/2018
Chương 24:오크록스의 전사들 (3) - Những Chiến Binh Của Pháo Đài Orcnox (3).
21:42 05/08/2018
Chương 25: Bul'tar
21:44 05/08/2018
Chương 26: Tạm Biệt, Pháo Đài Orcnox (1).
21:45 05/08/2018
Chương 27: Tạm Biệt, Pháo Đài Orcnox (2).
21:45 05/08/2018
Chương 28: Lời Đề Nghị Không Thể Chối Từ (1).
06:37 07/08/2018
Chương 29: Lời Đề Nghị Không Thể Chối Từ (2).
06:37 07/08/2018
Chương 30: Giải Cứu Vùng Đồng Bằng (1).
06:38 07/08/2018
Chương 31: Giải Cứu Vùng Đồng Bằng (2).
11:51 07/08/2018
Chương 32: Giải Cứu Vùng Đồng Bằng (3).
11:52 07/08/2018
Chương 33: Giải Cứu Vùng Đồng Bằng (4).
11:52 07/08/2018
Chương 34: Mâu Thuẫn (1).
11:53 07/08/2018
Chương 35: Mâu Thuẫn (2).
11:53 07/08/2018
Chương 36: Mâu Thuẫn (3).
11:53 07/08/2018
Chương 37: Sự Thật (1).
11:54 07/08/2018
Chương 38: Sự Thật (2).
11:54 07/08/2018
Chương 39: Công Dân Danh Dự.
11:54 07/08/2018
Chương 40: Đại Làng Chesswood (1).
11:55 07/08/2018
Chương 41: Chesswood (2).
11:55 07/08/2018
Chương 42: Nước (1).
11:55 07/08/2018
Chương 43: Nước (2).
11:56 07/08/2018
Chương 44: Khói (1).
11:56 07/08/2018
Chương 45: Khói (2).
11:56 07/08/2018
Chương 46: Lửa Trên Trời (1).
11:57 07/08/2018
Chương 47: Lửa Trên Trời (2).
11:57 07/08/2018
Chương 48: Lửa Trên Trời (3).
11:57 07/08/2018
Chương 49: Vị Nữ Thần Sa Ngã.
11:57 07/08/2018
Chương 50: Và Sau Đó.
11:58 07/08/2018
Chương 51: Tự Do.
11:58 07/08/2018
Chương 52: Rửa Hận Cho Yiyu (1).
12:04 07/08/2018
Chương 53: Rửa Hận Cho Yiyu (2).
12:04 07/08/2018
Chương 54: Rửa Hận Cho Yiyu (3).
12:05 07/08/2018
Chương 55: Rửa Hận Cho Yiyu (4).
12:05 07/08/2018
Chương 56: Đi Về Phương Bắc (1).
12:13 07/08/2018
Chương 57: Đi Về Phương Bắc (2).
12:13 07/08/2018
Chương 58: Thành Phố Quantes (1).
12:14 07/08/2018
Chương 59: Thành Phố Quantes (2).
12:14 07/08/2018
Chương 60: Miệng Qủy (1).
12:14 07/08/2018
Chương 61: Miệng Qủy (2)
12:15 07/08/2018
Chương 62: Miệng Qủy (3).
12:15 07/08/2018
Chương 63: Trở Thành Ranker (1).
12:16 07/08/2018
Chương 64: Trở Thành Ranker (2).
12:16 07/08/2018
Chương 65: Trở Thành Ranker (3).
12:16 07/08/2018
Chương 66: Mùa Đi Săn (1)
12:17 07/08/2018
Chương 67: Mùa Đi Săn (2).
12:17 07/08/2018
Chương 68: Mùa Đi Săn (3).
12:18 07/08/2018
Chương 69: Mùa Đi Săn (4).
12:18 07/08/2018
Chương 70: Mở Cửa Phương Bắc (1).
12:19 07/08/2018
Chương 71: Mở Cửa Phương Bắc (2).
12:19 07/08/2018
Chương 72: Những Orc Vùng Phương Bắc (1).
12:19 07/08/2018
Chương 73: Những Orc Vùng Phương Bắc (2).
12:20 07/08/2018
Chương 74: Đại Tộc (1).
12:20 07/08/2018
Chương 75: Đại Tộc (2).
12:21 07/08/2018
Chương 76: Mái Ấm Orcheim (1).
12:21 07/08/2018
Chương 77: Mái Ấm Orchiem (2).
12:22 07/08/2018
Chương 78: Mái Ấm Orcheim (3).
12:22 07/08/2018
Chương 79: Ngộ Sát Có Chủ Đích (1).
12:22 07/08/2018
Chương 80: Ngộ Sát Có Chủ Đích (2).
12:23 07/08/2018
Chương 81: Người Lạ Mặt (1).
12:24 07/08/2018
Chương 82: Người Lạ Mặt (2).
12:25 07/08/2018
Chương 83: Tôi Còn Sống (1).
12:25 07/08/2018
Chương 84: Tôi Còn Sống (2).
12:26 07/08/2018
Chương 85: Tôi Còn Sống (3).
12:26 07/08/2018
Chương 86: Tôi Còn Sống (4).
08:01 08/08/2018
Chương 87: Cá Ngừ Tươi.
11:51 08/08/2018
Chương 88: Hắc Lâm (1).
09:26 09/08/2018
Chương 89: Hắc Lâm (2).
15:52 09/08/2018
Chương 90: Hắc Lâm (3).
10:26 10/08/2018
Chương 91: Hắc Lâm (4).
12:23 11/08/2018
Chương 92: Thành Phố Nameragon (1).
09:48 13/08/2018
Chương 93: Thành Phố Namerargon (2).
14:50 13/08/2018
Chương 94: Thành Phố Nameragon (3).
19:28 13/08/2018
Chương 95: Thành Phố Nameragon (4).
22:28 13/08/2018
Chương 96: Những Con Quái Vật (1).
11:00 14/08/2018
Chương 97: Những Con Quái Vật (2).
11:20 15/08/2018
Chương 98: Đền Thờ của Đọa Thần (1).
00:01 16/08/2018
Chương 99: Đền Thờ của Đọa Thần (2).
09:56 16/08/2018
Chương 100: Lạc Lối.
23:40 17/08/2018
Chương 101: 마법사가 되는 방법 (1) - Cách Để Trở Thành Một Thuật Sĩ (1).
07:17 18/08/2018
Chương 102: 마법사가 되는 방법 (2) - Cách Để Trở Thành Một Thuật Sĩ (2).
09:26 18/08/2018
Chương 103: 스피노라 (1) - Thành Phố Spinoa (1).
15:55 18/08/2018
Chương 104: 스피노라 (2) - Thành Phố Spiona (2).
12:36 20/08/2018
Chương 105: 북부대전쟁 (1) - Đại Chiến Phương Bắc (1).
16:24 20/08/2018
Chương 106: 북부대전쟁 (2) - Đại Chiến Phương Bắc (2).
08:58 21/08/2018
Chương 107: 북부대전쟁 (3) - Đại Chiến Phương Bắc (3)
21:00 21/08/2018
Chương 108:북부대전쟁 (4) - Đại Chiến Phương Bắc (4).
08:31 23/08/2018
Chương 109: 북부대전쟁 (5) - Đại Chiến Phương Bắc (5)
11:36 26/08/2018
Chương 110: 북부대전쟁 (1) - Đại Chiến Phương Bắc (6).
12:30 27/08/2018
Chương 111: 북부대전쟁 (7) - Đại Chiến Phương Bắc (7).
13:02 28/08/2018
Chương 112: 북부대전쟁 (8) - Đại Chiến Phương Bắc (8).
20:25 28/08/2018
Chương 113: 가혹한 행군 (1) - Chuyến Hành Quân Khắc Nghiệt (1).
12:02 29/08/2018
Chương 114: 가혹한 행군 (2) - Chuyến Hành Quân Khắc Nghiệt (2).
13:35 30/08/2018
Chương 115: 성동격서 (1) - Dương Đông Kích Tây (1).
10:02 31/08/2018
Chương 116: 성동격서 (2) - Dương Đông Kích Tây (2).
11:50 01/09/2018
Chương 117: 일차전 (1) - Hiệp Một (1).
13:05 05/09/2018
Chương 118: 일차전 (2) - Hiệp Một (2).
12:09 07/09/2018
Chương 119: 일차전 (3) - Hiệp Một (3).
10:28 08/09/2018
Chương 120: 폭풍전야 - Trước Cơn Giông Bão.
07:08 10/09/2018
Chương 121: 이차전 (1) - Hiệp Hai (1)
07:10 10/09/2018
Chương 122: 이차전 (2) - Hiệp Hai (2).
07:12 10/09/2018
Chương 123: 결전 (1) - Trận Quyết Định (1).
07:12 10/09/2018
Chương 124: 결전 (2) - Trận Quyết Định (2).
19:00 29/09/2018
Chương 125: 북부정벌자 - Bắc Phạt Chi Đế.
09:48 30/09/2018
Chương 126: 백기사 (1) - Bạch Hiệp Sĩ (1).
23:00 30/09/2018
Chương 127: 백기사 (2) - Bạch Hiệp Sĩ (2).
11:04 08/10/2018
Chương 128: 북부의 법 (1) - Thiên Luật Vùng Phương Bắc (1)
19:59 11/10/2018
Chương 129: 북부의 법 (2) - Thiên Luật Vùng Phương Bắc (2)
22:58 11/10/2018
Chương 130: COME BACK (1) - QUAY TRỞ VỀ(1).
10:14 14/10/2018
Chương 131: COME BACK (2) - QUAY TRỞ VỀ (2).
19:59 14/10/2018
Chương 132: 도산검림 (1) - Núi Đao và Rừng Kiếm (1).
22:44 14/10/2018
Chương 133: 도산검림 (2) - Núi Đao và Rừng Kiếm (2).
10:11 15/10/2018
Chương 134: 도산검림(3) - Núi Đao và Rừng Kiếm (3).
12:05 18/10/2018
Chương 135: 도산검림 (4) - Núi Đao và Rừng Kiếm (4).
19:14 18/10/2018
Chương 136: 도산검림 (5) - Núi Đao và Rừng Kiếm (5).
10:36 19/10/2018
Chương 137: 도산검림 (6) - Núi Đao và Rừng Kiếm (6).
07:48 22/10/2018
Chương 138: 시대유감 - Một Thời Để Nhớ.
09:51 24/10/2018
Chương 139: 빠삐용 (1) - Kẻ Nhẹ Dạ (1).
11:10 24/10/2018
Chương 140: 빠삐용 (2) - Kẻ Nhẹ Dạ (2).
10:40 25/10/2018
Chương 141: When I was down (1) - Khi tôi gục ngã (1).
18:05 25/10/2018
Chương 142: When i was down (2) - Khi tôi gục ngã (2).
20:10 26/10/2018
Chương 143: 하프타임 - Nghỉ Giải Lao.
21:15 26/10/2018
Chương 144: Dirty South (1) - Phương Nam Nhơ Bẩn (1).
20:35 27/10/2018
Chương 145: Dirty South (2) - Phương Nam Nhơ Bẩn (2).
13:34 28/10/2018
Chương 146: Dirty South! (3) - Phương Nam Nhơ Bẩn (3).
09:29 29/10/2018
Chương 147: 대결투 (1) - Trận Đấu Tầm Cỡ (1).
12:29 29/10/2018
Chương 148: 대결투 (2) - Trận Đấu Tầm Cỡ (2).
01:01 31/10/2018
Chương 149: 대결투 (3) - Trận Đấu Tầm Cỡ (3).
22:03 01/11/2018
Chương 150: Evil Empire - Đế Quốc Xấu Xa.
09:56 03/11/2018
Chương 151: 비도 오고 그래서 - Ngày Mưa Đang Đến.
02:54 05/11/2018
Chương 152: 대격변 (1) - Đại Biến Động (1)
15:14 06/11/2018
Chương 153: 대격변 (2) - Đại Biến Động (2)
12:48 08/11/2018
Chương 154: 대격변 (3) - Đại Biến Động (3)
12:48 08/11/2018
Chương 155: 산악철거자 (1) - Kẻ Phá Núi (1).
22:57 08/11/2018
Chương 156: 산악철거자 (2) - Kẻ Phá Núi (2).
10:46 09/11/2018
Chương 157: 악의 연대 (1) - Mối Thâm Giao Tà Ác (1)
11:28 14/11/2018
Chương 158: 악의 연대 (2) - Mối Thâm Giao Tà Ác (2)
12:31 16/11/2018
Chương 159: 악의 연대 (3) - Mối Thâm Giao Tà Ác (3)
17:47 16/11/2018
Chương 160: 제국의 공적 (1) - Kẻ Thù Công Khai Của Đế Quốc (1).
08:08 18/11/2018
Chương 161: 제국의 공적 (2) - Kẻ Thù Công Khai Của Đế Quốc (2).
06:38 20/11/2018
Chương 162: 제국의 역습 (1) - Đế Quốc Phản Công (1).
11:33 21/11/2018
Chương 163: 제국의 역습 (2) - Đế Quốc Phản Công (2).
00:15 01/12/2018
Chương 164: 제국의 역습 (3) - Đế Quốc Phản Công (3).
00:15 01/12/2018
Chương 165: 오감풍경 (1) - Từ Năm Góc Nhìn (1)
10:07 03/12/2018
Chương 166: 오감풍경 (2) - Từ Năm Góc Nhìn (2)
15:56 03/12/2018
Chương 167: 오감풍경 (3) - Từ Năm Góc Nhìn (3)
09:05 04/12/2018
Chương 168: 크록타 (1) - Crockta (1).
08:04 05/12/2018
Chương 169: 크록타 (2) - Crockta (2).
19:45 06/12/2018
Chương 170: 포위전 (1) - Chiến Đấu Trong Vòng Vây (1)
19:10 07/12/2018
Chương 171: 포위전 (2) - Chiến Đấu Trong Vòng Vây (2)
08:13 09/12/2018
Chương 172: 포위전 (3) - Chiến Đấu Trong Vòng Vây (3)
17:46 10/12/2018
Chương 173: 포위전 (4) - Chiến Đấu Trong Vòng Vây (4)
20:18 11/12/2018
Chương 174: 포위전 (5) - Chiến Đấu Trong Vòng Vây (5)
21:00 14/12/2018
Chương 175: 올림푸스 - Thiên Đỉnh Olympus.
18:08 17/12/2018
Chương 176: 해변에서 생긴 일 (1) - Chuyện Trên Biển (1)
00:08 17/01/2019
Chương 177: 해변에서 생긴 일 (2) - Chuyện Trên Biển (2)
01:04 20/01/2019
Chương 178: 해변에서 생긴 일 (3) - Chuyện Trên Biển (3)
11:10 22/01/2019
Chương 179: 헤도로의 유산 (1) - Di Sản Của Hedor (1)
21:29 22/01/2019
Chương 180: 헤도로의 유산 (2) - Di Sản Của Hedor (2)
07:24 23/01/2019
Chương 181: 슬레이어메이커 (1) - Sát Binh Luyện Khí Sư (1)
08:34 23/01/2019
Chương 182: 슬레이어메이커 (2) - Sát Binh Luyện Khí Sư (2)
08:14 26/01/2019
Chương 183: 최후의 불 (1) - Bất Diệt Chi Hỏa (1)
07:40 29/01/2019
Chương 184: 최후의 불 (2) - Bất Diệt Chi Hỏa (2)
09:03 10/02/2019
Chương 185: 귀향 - Hồi Hương.
09:08 10/02/2019
Chương 186: 갓슬레이어 (1) - Nghịch Thiên Thần Đao (1)
10:16 12/02/2019
Chương 187: 갓슬레이어 (2) - Nghịch Thiên Thần Đao (2)
08:21 14/02/2019
Chương 188: 천둥새 죽이기 (1) - Săn Lôi Điểu (1).
13:34 22/02/2019
Chương 189: 천둥새 죽이기 (2) - Săn Lôi Điểu (2).
10:09 25/02/2019
Chương 190: 천둥새 죽이기 (3) - Săn Lôi Điểu (3).
16:57 27/02/2019
Chương 191: 천둥새 죽이기 (4) - Săn Lôi Điểu (4).
11:19 28/02/2019
Chương 192: 늪지대 (1) - Nơi Đầm Lầy (1)
12:20 05/03/2019
Chương 193: 늪지대 (2) - Nơi Đầm Lầy (2)
14:27 06/03/2019
Chương 194: 늪지대 (3) - Nơi Đầm Lầy (3)
12:38 20/03/2019
Chương 195: 오크 녹스로가는길 (1) - Đường Đến Orcnox (1).
13:04 29/03/2019
Chương 196: 오크 녹스로가는길 (2) - Đường Đến Orcnox (2)
15:10 03/04/2019
Chương 197: Bên Trong Là Vương, Bên Ngoài Là Thường (1).
15:30 05/04/2019
Chương 198: Bên Trong là Vương, Bên Ngoài là Thường (2)
13:06 08/04/2019
Chương 199: Bên Trong Là Vương, Bên Ngoài Là Thường (3)
10:51 10/04/2019
Chương 200: Long Thành, Động Hổ.
14:13 10/04/2019
Chương 201: Khai Chiến (1)
17:43 14/04/2019
Chương 202: Khai Chiến (2)
21:27 14/04/2019
Chương 203: Thần Đấu Thần (1)
12:37 16/04/2019
Chương 204: Thần Đấu Thần (2)
15:58 20/04/2019
Chương 205: Thần Đấu Thần (3)
15:22 24/04/2019
Chương 206: Thần Đấu Thần (4)
09:38 28/04/2019
Chương 207: Thần Đấu Thần (5)
17:53 06/05/2019
Chương 208: Thần Đấu Thần (6)
17:00 14/05/2019
Chương 209: Thần Đấu Thần (7)
12:58 17/05/2019
Chương 210: Thần Đấu Thần (8).
12:30 25/05/2019
Chương 211: Giây Phút Cuối Cùng (1)
08:29 31/05/2019
Chương 212: Giây Phút Cuối Cùng (2)
09:52 04/06/2019
Chương 213: Hồi Cảnh Báo (1)
05:15 16/06/2019
Chương 214: Hồi Cảnh Báo (2)
11:18 17/06/2019
Chương 215: Huyên Náo (1)
12:43 21/06/2019
Chương 216: Huyên Náo (2)
14:48 21/06/2019
Chương 217: Huyên Náo (3)
11:45 23/06/2019
Chương 218: Không Thể Quay Đầu (1).
17:59 23/06/2019
Chương 219: Không Thể Quay Đầu (2).
23:49 23/06/2019
Chương 220: Không Thể Quay Đầu (3)
11:41 30/06/2019
Chương 221: Không Thể Quay Đầu (4)
10:56 03/07/2019
Chương 222: Không Thể Quay Đầu (5)
12:53 04/07/2019
Chương 223: Không Thể Quay Đầu (6)
08:54 08/07/2019
Chương 224: Không Thể Quay Đầu (7)
09:21 12/07/2019
Chương 225: Vũ Trụ Bao La - Đại Kết Cục (1)
07:40 14/07/2019
Chương 226: Vũ Trụ Bao La - Đại Kết Cục (2)
18:33 14/07/2019
Chương 227: Kết Truyện.
09:09 15/07/2019
Chương 228: Giao Đoạn (Chương Cuối)
23:55 15/07/2019
BÌNH LUẬN
CẢNH BÁO

Truyện có chứa yếu tố người lớn, vui lòng cân nhắc trước khi xem.

Con nít? Tắt máy đi ngủ ngay!

ĐĂNG NHẬP
BẢNG XẾP HẠNG
FANPAGE