소설 속 엑스트라 - THE NOVEL'S EXTRA.

THÔNG TIN
TÁC GIẢ
지갑송
HỌA SĨ
N/A
NGÔN NGỮ
Tiếng Hàn.
LOẠI TRUYỆN
Light Novel
TÌNH TRẠNG
LƯỢT XEM
417223
MÔ TẢ

Khi thức dậy, Kim Hajin nhận ra mình đang ở một thế giới quen thuộc, nhưng trong một cơ thể lạ hoắc.

Thế giới bên trong cuốn tiểu thuyết cậu viết nên, nhưng đã bị drop và sẽ không bao giờ được hoàn thành.

Bản thân cậu, vị tác giả nắm giữ quyền lực tối cao, lại trở thành một nhân vật phụ vô danh làm nền cho chính chuyện - manh mối duy nhất có thể đưa cậu trở về thế giới của mình.

Thêm nữa, thế giới này lại không hoàn toàn giống với thế giới mà cậu đã sáng tạo nên.

DANH SÁCH TẬP
Illustration
20:08 08/12/2018
Chương 0:Mở đầu
20:09 08/12/2018
Chương 1:Cube(1)
20:10 08/12/2018
Chương 2:Cube(2)
20:12 08/12/2018
Chương 3: Cube (3)
20:14 08/12/2018
Chương 4: Đồng bộ hóa (1)
20:14 08/12/2018
Chương 5 :Đồng bộ hoá (2)
20:15 08/12/2018
Chương 6: Đồng bộ hóa (3)
20:16 08/12/2018
Chương 7 : Huấn luyện thực chiến (1)
20:16 08/12/2018
Chương 8: Huấn luyện thực chiến (2)
20:16 08/12/2018
Chương 9: Trong cuộc sống thường nhật (1)
20:18 08/12/2018
Chương 10: Trong cuộc sống thường nhật(2)
20:20 08/12/2018
Chương 11: Thay đổi (1)
17:00 29/12/2018
Chương 12:Thay đổi (2)
09:11 09/01/2019
Chương 13: Thay đổi (3)
09:15 09/01/2019
Chương 14:Để mạnh mẽ hơn (1)
09:16 09/01/2019
Chương 15:Để mạnh mẽ hơn (2)
09:17 09/01/2019
Chương 16: Để mạnh mẽ hơn(3)
10:32 21/01/2019
Chương 17: Để mạnh mẽ hơn(4)
10:33 21/01/2019
Chương 18: Các mối quan hệ (1)
10:34 21/01/2019
Chương 19: Các mối quan hệ (2)
20:25 04/02/2019
Chương 20: Các mối quan hệ (3)
18:59 06/02/2019
Chương 21: Biến cố thứ hai (1)
19:13 10/02/2019
Chương 22: Biến cố thứ hai (2)
19:14 10/02/2019
Chapter 23. Biến cố thứ hai (3)
19:14 10/02/2019
Chương 24:Thử thách hầm ngục giả lập(1)
19:15 10/02/2019
Chương 25: Thử thách Hầm ngục giả lập (2)
18:29 14/02/2019
Chương 26:Thử thách Hầm ngục giả lập (3)
18:29 14/02/2019
Chương 27: Thử thách ở hầm ngục giả lập(4)
18:29 14/02/2019
Chương 28: Tên Tà Thần và núi Gari (1)
18:29 14/02/2019
Chương 29: Tên Tà Thần và Núi Gari (2)
18:30 14/02/2019
Chương 30: Tên Tà Thần và Núi Gari (3)
16:01 27/02/2019
Chương 31: Đồng sàng dị mộng (1)
16:02 27/02/2019
Chương 32: Đồng sàng dị mộng (2)
11:13 20/03/2019
Chương 33: Thi học kỳ (1)
11:14 20/03/2019
Chương 34: Thi học kỳ (2)
11:15 20/03/2019
Chương 35: Thi học kì (3)
11:16 20/03/2019
Chương 36: Thi học kì (4)
11:16 20/03/2019
Chương 37: Những kẻ xâm nhập(1)
19:02 29/04/2019
Chương 38: Những kẻ xâm nhập (2)
19:02 29/04/2019
Chương 39: Những kẻ xâm nhập (3)
19:03 29/04/2019
Chương 40: Những kẻ xâm nhập (4)
19:03 29/04/2019
Chương 41: Cuộc chạm trán bất ngờ (1)
19:04 29/04/2019
Chương 42: Cuộc chạm trán bất ngờ(2)
19:04 29/04/2019
Chương 43: Cuộc chạm trán bất ngờ(3)
19:27 21/05/2019
Chương 44: Cuộc chạm trán bất ngờ (3)
19:11 12/06/2019
Chương 45: Sau vụ việc (1)
18:45 15/06/2019
Chương 46: Sau vụ việc (2)
18:45 15/06/2019
Chương 47: Sau vụ việc (3)
18:46 15/06/2019
Chương 48: Ăn miếng trả miếng (1)
18:46 15/06/2019
Chương 49: Ăn miếng trả miếng (2)
18:48 15/06/2019
Chương 50: Ăn miếng trả miếng (3)
18:48 15/06/2019
Chương 51: Biến chuyển tâm trí (1)
18:48 15/06/2019
Chương 52: Biến chuyển tâm trí (2)
18:48 15/06/2019
Chương 53: Dấu vết (1)
18:49 15/06/2019
Chương 54: Dấu vết (2)
18:49 15/06/2019
Chương 55: Cá cược (1)
18:50 15/06/2019
Chương 56: Cá cược (2)
19:04 30/06/2019
Chương 57: Cá cược (3)
19:23 30/06/2019
Chương 58: Đổi thay
19:25 30/06/2019
Chương 59:Thi cuối kì (1)
19:25 30/06/2019
Chương 60: Thi cuối kì (2)
19:26 30/06/2019
Chương 61: Thi cuối kì (3)
19:27 30/06/2019
Chương 62: Thi cuối kì (4)
19:27 30/06/2019
Chương 63 : Thi cuối kì (5)
19:29 30/06/2019
Chương 64: Thi cuối kì (6)
19:29 30/06/2019
Chương 65 : Trứng nở (1)
19:30 30/06/2019
Chương 66: Trứng nở (2)
19:30 30/06/2019
Chương 67: Guild (1)
19:32 30/06/2019
Chương 68: Guild (2)
19:34 30/06/2019
Chương 69. Nghỉ lễ (1)
19:34 30/06/2019
Chương 70: Nghỉ lễ (2)
19:35 30/06/2019
Chương 71: Nghỉ lễ (3)
19:35 30/06/2019
Chương 72: Tinh thể trắng (1)
19:36 30/06/2019
Chương 73: Tinh thể trắng (2)
19:36 30/06/2019
Chương 74: Tinh thể trắng (3)
19:37 30/06/2019
Chương 75 : Kì nghỉ xả hơi ngắn ngủi (1)
19:37 30/06/2019
Chương 76 : Kì nghỉ xả hơi ngắn ngủi (2)
18:51 01/07/2019
Chương 77: Lôi kéo (1)
19:38 03/07/2019
Chương 78: Lôi kéo (2)
18:50 07/07/2019
Chương 79 : Lôi kéo (3)
18:50 07/07/2019
Chương 80. Làm việc nhóm (1)
18:51 07/07/2019
Chương 81: Làm việc nhóm (2)
18:52 07/07/2019
Chương 82. Làm việc nhóm (3)
18:52 07/07/2019
Chương 83 :Do thám (1)
20:37 07/07/2019
Chương 84: Do thám (2)
20:48 07/07/2019
Chương 85: Do thám (3)
20:53 07/07/2019
Chương 86: Lời đặt điều (1)
18:58 22/07/2019
Chương 87: Lời đặt điều (2)
19:04 22/07/2019
Chương 88: Lời đặt điều (3)
19:05 22/07/2019
Chương 89 :Giả và thật (1)
20:09 25/07/2019
Chương 90: Giả và thật (2)
19:46 26/07/2019
Chương 91: Giả và thật (3)
19:19 28/07/2019
Chương 92: Lo Lắng(1)
19:40 04/08/2019
Chương 93: Lo lắng (2)
19:41 04/08/2019
Chương 94: Khởi sự (1)
19:45 04/08/2019
Chương 95: Khởi sự (2)
20:48 04/08/2019
Chương 96 :Khởi sự (3)
20:52 04/08/2019
Chương 97 : Khởi sự (4)
19:13 11/08/2019
Chương 98 : Quá khứ
19:14 11/08/2019
Chương 99: Bóng ma (1)
19:16 11/08/2019
Chương 100: Bóng ma (2)
21:17 11/08/2019
Chương 101: Bóng ma (3)
21:18 11/08/2019
Chương 102: Bóng ma (4)
21:21 11/08/2019
Chương 103: Bóng ma (5)
21:23 11/08/2019
Chương 104 : Bóng ma (6)
20:32 18/08/2019
Chương 105 : Bóng ma (7)
20:50 18/08/2019
Chương 106: Trở về
21:01 18/08/2019
Chương 107: Nghỉ ngơi
21:18 18/08/2019
Chương 108: Hành động (1)
20:03 25/08/2019
Chương 109 : Hành động (2)
20:03 25/08/2019
Chương 110: Hành động(3)
19:04 01/09/2019
Chương 111: Hành động (4)
19:45 01/09/2019
Chương 112 : Sự thật (1)
19:45 01/09/2019
Chương 113: Sự thật (2)
00:00 24/09/2019
Chương 114: Sự thật (3)
18:16 26/09/2019
Chương 115. Lần đầu chạm trán (1)
17:56 04/10/2019
Chương 116: Lần đầu chạm trán (2)
18:32 29/10/2019
Chương 117. Lần đầu chạm trán (3)
15:22 24/11/2019
Chương 118: Điều cần phải làm (1)
16:45 07/01/2020
Chương 119. Điều cần phải làm (2)
16:45 07/01/2020
Chương 120: Điều cần phải làm (3)
19:14 28/01/2020
Chương 121: Điều cần phải làm (4)
19:15 28/01/2020
Chap 122: Điều cần phải làm (5)
19:16 28/01/2020
Chương 123: Chae Jinyoon (1)
19:17 28/01/2020
Chương 124: Chae Jinyoon (2)
19:17 28/01/2020
Chương 125. Chae Jinyoon (3)
19:17 28/01/2020
Chương 126: Chae Jinyoon (4)
07:31 15/02/2020
Chương 127. Đám Tang (1)
07:31 15/02/2020
Chương 128: Đám tang (2)
07:32 15/02/2020
Chương 129. Đám Tang (3)
10:20 25/02/2020
Chương 130. Giao lộ (1)
20:44 28/02/2020
Chap 131: Giao lộ (2)
18:38 08/03/2020
Chương 132: Ngã tư (3)
13:49 23/04/2020
Chap 133: Ngã tư(4)
13:49 23/04/2020
Chapter 134. Từ biệt (1)
13:49 23/04/2020
Chương 135. Từ biệt (2)
13:50 23/04/2020
Chương 136: Từ biệt (3)
19:54 23/07/2020
Chương 137. Từ biệt(4)
19:54 23/07/2020
Chương 138 : Biến cố cuối cùng (1)
19:06 09/08/2020
Chương 139 : Biến cố cuối cùng (2)
19:31 23/08/2020
Chương 140. Biến cố cuối cùng (3)
19:32 23/08/2020
Chương 141: Sự thật (1)
19:17 03/09/2020
Chương 142 : Sự thật (2)
19:17 03/09/2020
Chương 143 : Sự thật (3)
19:18 03/09/2020
Chương 144. Đoàn Kịch Tắc Kè (1)
19:18 03/09/2020
Chương 145. Đoàn kịch Tắc kè (2)
19:18 03/09/2020
Chương 146. Đoàn kịch Tắc kè(3)
19:19 03/09/2020
Chương 147. 3 năm (1)
19:19 03/09/2020
Chương 148. 3 Năm (2)
19:19 03/09/2020
Chap 149: 3 năm (3)
19:19 03/09/2020
Chương 150. 3 năm (4)
19:20 03/09/2020
Chương 151: 3 năm (5)
20:14 13/09/2020
BÌNH LUẬN
CẢNH BÁO

Truyện có chứa yếu tố người lớn, vui lòng cân nhắc trước khi xem.

Con nít? Tắt máy đi ngủ ngay!

ĐĂNG NHẬP
BẢNG XẾP HẠNG
FANPAGE