Rimo
GIỚI THIỆU

Cuộc sống bình thường quá vô vị, nên tôi luôn đi tìm kiếm drama

THÀNH TỰU
TRUYỆN THAM GIA
BÌNH LUẬN
ĐĂNG NHẬP
BẢNG XẾP HẠNG
FANPAGE