테이밍 마스터 - THUẦN THÚ SƯ

THÔNG TIN
THAM GIA
TÁC GIẢ
박태석
HỌA SĨ
박태석
NGÔN NGỮ
Tiếng Anh
LOẠI TRUYỆN
Web Novel
TÌNH TRẠNG
LƯỢT XEM
46392
MÔ TẢ

Kalian, một trò chơi thực tế ảo có quy mô đồ sộ nhất.

Ian, một gamer nổi tiếng trong cộng đồng người chơi thực tế ảo.

Cậu tái thiết lập nhân vật cấp 93 của mình để nhận được một chức nghiệp ẩn. Song, thứ mà cậu chọn lại là một chức nghiệp vô dụng nhất trong Kalian, một Thuần Thú Sư? 

Trên hết, cuộc điện thoại từ vị giáo sư của Ian khiến cậu suy sụp tinh thần..

Để tránh bị quản chế, cậu phải tăng cấp cho nhân vật được tái thiết lập của mình sao cho bằng cấp độ cũ trong vòng hai tháng.

DANH SÁCH TẬP
Chương 00 - Mở Đầu
06:55 24/03/2020
Chương 01 - Bản Cập Nhật Quy Mô Lớn (1)
06:59 24/03/2020
Chương 02 - Bản Cập Nhật Quy Mô Lớn (2)
13:50 24/03/2020
Chương 03 - Bản Cập Nhật Quy Mô Lớn (3)
15:24 24/03/2020
Chương 04 - Thiết Lập Lại Nhân Vật (1)
17:36 25/03/2020
Chương 05 - Thiết Lập Lại Nhân Vật (2)
18:04 25/03/2020
Chương 06 - Thiết Lập Lại Nhân Vật (3)
18:30 25/03/2020
Chương 07 - Thiết Lập Lại Nhân Vật (4)
18:56 25/03/2020
Chương 08 - Chức Nghiệp Ẩn (1)
18:22 26/03/2020
Chương 09 - Chức Nghiệp Ẩn (2)
19:49 26/03/2020
Chương 10 - Chức Nghiệp Ẩn (3)
22:08 26/03/2020
Chương 11 - Chức Nghiệp Ẩn (4)
22:50 26/03/2020
Chương 12 - Nhà Nghiên Cứu Quái Vật (1)
19:36 27/03/2020
Chương 13 - Nhà Nghiên Cứu Quái Vật (2)
20:39 27/03/2020
Chương 14 - Nhà Nghiên Cứu Quái Vật (3)
20:25 28/03/2020
Chương 15 - Quá Trình Phát Triển Của Ly (1)
20:57 28/03/2020
Chương 16 - Quá Trình Phát Triển Của Ly (2)
21:17 28/03/2020
Chương 17 - Quá Trình Phát Triển Của Ly (3)
01:10 29/03/2020
Chương 18 - Quá Trình Phát Triển Của Ly (4)
21:34 29/03/2020
Chương 19 - Quá Trình Phát Triển Của Ly (5)
21:56 29/03/2020
Chương 20 - Quá Trình Phát Triển Của Ly (6)
22:36 29/03/2020
Chương 21 - Sự Tiến Hóa Đầu Tiên (1)
12:22 30/03/2020
Chương 22 - Sự Tiến Hóa Đầu Tiên (2)
23:29 30/03/2020
Chương 23 - Sự Tiến Hóa Đầu Tiên (3)
16:14 31/03/2020
Chương 24 - Sự Tiến Hóa Đầu Tiên (4)
16:40 31/03/2020
Chương 25 - Khu Cắm Trại Goblin (1)
16:58 31/03/2020
Chương 26 - Khu Cắm Trại Goblin (2)
22:53 31/03/2020
Chương 27 - Khu Cắm Trại Goblin (3)
19:20 01/04/2020
Chương 28 - Khu Cắm Trại Goblin (4)
19:53 01/04/2020
Chương 29 - Kế Hoạch Của Ian (1)
12:20 02/04/2020
Chương 30 - Kế Hoạch Của Ian (2)
22:52 02/04/2020
Chương 31 - Kế Hoạch Của Ian (3)
15:48 03/04/2020
BÌNH LUẬN
CẢNH BÁO

Truyện có chứa yếu tố người lớn, vui lòng cân nhắc trước khi xem.

Con nít? Tắt máy đi ngủ ngay!

ĐĂNG NHẬP
BẢNG XẾP HẠNG
FANPAGE